Termeni de utilizare

Acesta este Acordul privind termenii și condițiile („Termeni și condiții” sau „Acordul”) al Bestfest.ro („Bestfest.ro” sau „noi” sau „noi”). Acești Termeni și condiții și politica noastră de confidențialitate, încorporați aici prin referință, guvernează utilizarea serviciilor noastre online, a conținutului sau informațiilor din acest site, a site-ului web Bestfest.ro, a oricăror subdomenii ale Bestfest.ro și a oricăror alte pagini ale site-ului pe care sunt furnizate de noi (colectiv, „Site-ul”).

Accesând acest site web, sunteți de acord să fiți legat de acești Termeni și condiții de utilizare a site-ului web, de toate legile și reglementările aplicabile și sunteți de acord că sunteți responsabil pentru respectarea oricăror legi locale aplicabile. Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești termeni, vi se interzice utilizarea sau accesarea acestui site. Materialele conținute în acest site web sunt protejate de legea aplicabilă privind drepturile de autor și mărcile comerciale.

Utilizarea site-ului

Cu excepția cazului în care este permis în mod explicit prin intermediul acestui site, sunteți de acord să nu salvați, descărcați, tăiați și lipiți, să vindeți, să licențați, să închiriați, să închiriați, să modificați, să distribuiți, să copiați, să reproduceți, să transmiteți, să afișați public, să efectuați public, să publicați, să adaptați, editați, catalogați, agregați sau creați lucrări derivate din materiale, cod sau conținut de pe sau de pe acest site. Recuperarea sistematică a datelor sau a altor conținuturi de pe acest site pentru a crea sau compila, direct sau indirect, o colecție, compilare, bază de date sau director fără permisiunea scrisă de la Bestfest.ro este interzisă. În plus, este interzisă utilizarea conținutului sau a materialelor în orice scop nepermis în mod expres în prezentul acord. Bestfest.ro nu face nicio declarație cu privire la orice alt site web pe care îl puteți accesa prin acesta sau care poate face legătura cu acest site. Când accesați un site web non-Bestfest.ro, vă rugăm să înțelegeți că este independent de Bestfest.ro și că Bestfest.ro nu are control asupra conținutului de pe acel site web. În plus, un link către un site web Bestfest.ro nu înseamnă că Bestfest.ro aprobă sau acceptă orice responsabilitate pentru conținutul sau utilizarea unui astfel de site web.

Limitare a răspunderii

În niciun caz, Bestfest.ro NU VA FI RĂSPUNDERE PENTRU (I) ORICE DAUNE INCIDENTALE, CONSECUȚIONALE SAU INDIRECTE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITURILOR, ÎNTRERUPEREA AFACERILOR, PIERDEREA PROGRAMELOR SAU A INFORMAȚIILOR ȘI SEMENE) UTILIZAREA SAU INCAPABILITATEA DE A UTILIZA SERVICIUL, SAU ORICE INFORMAȚIE, SAU TRANZACȚII FURNIZATE PE SERVICIU, SAU DESCĂRCATE DIN SERVICIU, SAU ORICE ÎNTÂRZIERE ALE ASEI INFORMAȚII SAU SERVICE CHIAR DACĂ COPON URMEAZĂ SAU REPREZENTANȚII SAI AUTORIZATI S-AU AVIZAT PRIVIND POSIBILITATEA ASUPRA DAUNELOR SAU (II) ORICE RECLAMARE ATTRIBUIBILĂ PENTRU ERORI, OMISIUNI, SAU ALTE INEXACTITĂȚI ÎN SERVICIU ȘI / SAU MATERIALE SAU INFORMARE DESCĂRCATE. DEoarece UNELE STATE NU PERMIT EXCLUDEREA SAU LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII PENTRU DAUNE CONSECUȚIALE SAU INCIDENTALE, LIMITAȚIA DE MAI SUS NU SE APLICĂ ȚIE. ÎN ACESTE STATE, RESPONSABILITATEA Bestfest.ro ESTE LIMITATĂ LA CEL MAI MARE MĂSURĂ PERMISĂ DE LEGE.

Site-uri terță parte

Veți fi transferat către comercianți online sau alte site-uri terțe prin linkuri sau cadre de pe acest site. Acest site nu vinde bunuri sau servicii consumatorilor și nimic din acest site nu poate fi interpretat ca o ofertă de a vinde ceva sau de a intra în orice fel de relație de afaceri. Orice cumpărături pe care le efectuați vor fi efectuate prin intermediul altor site-uri web și de la alte companii. Sunteți avertizat să citiți termenii și condițiile unui astfel de site și toate politicile, inclusiv politicile referitoare la vânzări, returnări, garanții și confidențialitate înainte de a utiliza astfel de site-uri pentru a fi conștienți de termenii și condițiile de utilizare a acestor site-uri. De asemenea, vi se recomandă să citiți cu atenție termenii și condițiile oricăror cupoane, oferte speciale, oferte, concursuri, reduceri, promoții, vânzări sau alte oferte de la acești comercianți. Bestfest.ro nu va fi responsabil pentru nicio inexactitate; denaturări; răspunderea pentru produse sau servicii; materiale jignitoare, contravenționale, calomnioase sau ilegale; lipsa disponibilității altor site-uri, informații, promoții, produse sau servicii; viruși sau alte probleme de computer rezultate din utilizarea unor astfel de site-uri; sau orice datorii rezultate din termenii și condițiile altor site-uri. Bestfest.ro nu garantează conținutul de pe astfel de site-uri sau orice altceva oferit de terțe părți, inclusiv dar fără a se limita la reduceri, prețuri, promoții, produse sau servicii. Vă asumați cu bună știință și în mod voluntar toate riscurile legate de utilizarea unor astfel de site-uri pentru a cumpăra bunuri și servicii și de a utiliza cupoanele, promoțiile sau alte informații enumerate pe acest site. Sunteți de acord că Bestfest.ro și licențiatorii săi și agenții de publicitate nu vor avea nicio răspundere de la aceste site-uri terțe și de utilizarea lor de către acestea. Aceste alte site-uri nu sunt sub controlul Bestfest.ro , nu sunt monitorizate sau revizuite de Bestfest.ro, iar Bestfest.ro nu este conștient de conținutul acestor site-uri. Bestfest.ro nu sponsorizează, nu susține sau recomandă aceste site-uri și nu face nicio declarație sau garanție de niciun fel în ceea ce privește site-urile, condițiile de utilizare ale acestora sau modul în care acestea pot colecta, salva, stoca și utiliza informații, inclusiv datele dvs. de identificare personală informație. Recunoașteți că Bestfest.ro nu este responsabil pentru produsele, serviciile, acuratețea, respectarea drepturilor de autor, legalitatea, decența sau orice alt aspect al conținutului sau al oricăror transmisii primite prin intermediul acestor site-uri. Aceste site-uri pot conține informații sau materiale care sunt ilegale, nerezonabile sau pe care unii oameni le pot considera inadecvate sau jignitoare. Includerea unui astfel de link sau cadru nu implică aprobarea site-ului respectiv de către Bestfest.ro sau de către agenții de publicitate sau licențiați ai acestuia sau de orice asociere cu operatorii săi și este furnizată exclusiv pentru confortul dumneavoastră.

Despăgubire

Sunteți de acord să apărați, să despăgubiți și să mențineți inofensiv Bestfest.ro, agenții de publicitate, furnizorii, furnizorii de produse și servicii, licențiatorii, părinții, filialele și alte companii afiliate, precum și angajații acestora, contractanții, membrii, managerii, ofițerii, acționarii, agenții și directorii din toate pasivele, creanțele, pierderile, daunele, obligațiile, costurile și cheltuielile, inclusiv onorariile avocatului, care decurg din sau se referă la (a) utilizarea și accesul dvs. la acest Site, sau orice servicii, informații sau produse de pe acest Site; (b) încălcarea sau încălcarea oricăruia dintre termenii acestui Acord sau a declarațiilor și garanțiilor dvs.; (c) încălcarea de către dvs. a drepturilor oricărei terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la, orice drept de autor, proprietate sau drept de confidențialitate; sau (d) orice pretenție conform căreia una sau mai multe din trimiterile dvs. către site au cauzat pagube unei terțe părți. Această obligație de apărare și despăgubire va supraviețui utilizării site-ului dvs. Bestfest.ro își rezervă dreptul de a-și asuma apărarea și controlul exclusiv al oricărei creanțe pentru care noi sau oricare dintre părțile despăgubite enumerate mai sus suntem îndreptățiți la despăgubiri conform prezentului regulament. Într-un astfel de caz, veți plăti toate taxele și costurile pentru o astfel de apărare și ne veți furniza o astfel de cooperare fără taxe, așa cum ni se solicită în mod rezonabil pentru a afirma orice apărare disponibilă.

Revizuiri și erori

Materialele care apar pe site-ul web Bestfest.ro pot include erori tehnice, tipografice sau fotografice. Bestfest.ro nu garantează că oricare dintre materialele de pe site-ul său web este corect, complet sau actual. Bestfest.ro poate aduce modificări materialelor conținute pe site-ul său web în orice moment, fără notificare prealabilă. Cu toate acestea, Bestfest.ro nu se angajează să actualizeze materialele.

Link-uri

Bestfest.ro nu a revizuit toate site-urile conectate la site-ul său Internet și nu este responsabil pentru conținutul unui astfel de site conectat. Includerea oricărui link nu implică aprobarea de către Bestfest.ro a site-ului. Utilizarea oricărui astfel de site web conectat este pe propriul risc.

Modificări ale Condițiilor de utilizare a site-ului

Bestfest.ro poate revizui acești termeni de utilizare pentru site-ul său web în orice moment, fără notificare prealabilă. Prin utilizarea acestui site web sunteți de acord să fiți legat de versiunea actuală de atunci a acestor Termeni și Conditii